Det har alltid varit viktigt för mig att skriva om olika sätt att vara. Med mitt skrivande vill jag förmedla att vi alla är unika och har styrkor. En diagnos kan absolut vara en tillgång vid många tillfällen. Det gäller att samhället ser möjligheterna istället för att kräva att vi alla ska vara likadana och fungera på samma sätt. 
Jag skriver för alla åldrar. Klicka runt på hemsidan för att läsa om respektive bok.