Vi anordnar aktiviteter för alla åldrar. Exempelvis caféträffar för dig med egen NPF-diagnos (ex. ADHD och autism) eller som är nära anhörig. 

Dans, språk, teater och målargrupper är andra exempel på NPF-anpassade aktiviteter vi har igång runt om i Skaraborg.

Attention Skaraborg arbetar aktivt för att sprida kunskap genom föreläsningar och informationsträffar.

På vår Facebooksida lägger vi ut allt vi har på gång!