Attention Skaraborg

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer)
och öka förståelsen i samhället för dessa funktionsvariationer.
Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.
Attention Skaraborg har även startat Fralla som anordnar fritidsaktiviteter för främst barn och unga med funktionsvariationer. Första aktiviteterna hölls i Mariestad och Fralla sprids nu till fler orter i Skaraborg.