Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer)
och öka förståelsen i samhället för dessa funktionsvariationer.
Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 Tillsammans är vi starka!