Attention Skaraborg arbetar aktivt för att sprida kunskap genom föreläsningar och informationsträffar.

Vi anordnar aktiviteter för alla åldrar. Exempelvis caféträffar för dig med egen NPF-diagnos (ex. ADHD och autism) eller som är nära anhörig. Dans, språk, teater och målargrupper är andra exempel på NPF-anpassade aktiviteter vi har igång runt om i Skaraborg. Nedan ett litet urval.

På vår HEMSIDA finns information om Attention Skaraborg och våra aktiviteter.

föreläsning med Torbjörn Andersson, Aspi    Målarkurs för ungdomar med NPF